[tableon_favourites]


Mã ngắn là một phần của tiện ích mở rộng "Yêu thích"- cho phép khách hàng của cửa hàng thu thập các bài viết.

Thuộc tính:

 • post_type: những loại bài viết sẽ hiển thị. Theo mặc định: đăng
 • per_page: bài đăng trên mỗi trang
 • per_page_position: vị trí phân trang
  • t - đầu
  • b - dưới cùng
  • tb - tổng và đáy
  • không - không hiển thị menu thả xuống này
 • compact_view_width: chiều rộng cửa sổ trình duyệt (px) khi bảng Bài đăng ưa thích nên bật chế độ thu gọn. Theo mặc định 600.
 • share: đặt liên kết của trang làm giá trị, nơi đặt mã ngắn và người dùng đã đăng nhập sẽ có thể sao chép / dán liên kết chia sẻ bài đăng yêu thích của họ
 • skin: skin for the table, đọc thêm về skin nhấn vào đây.
 • cells_width: set cells width according to their order, example: [tableon_favourites cells_width='1px,1px,200px,auto,100px']

Tất cả các cột cho [tableon_favourites] có thể được đặt trong tab "Cài đặt"

Mã ngắn này được biểu diễn trong ô bảng dưới dạng Trái tim.