[tableon_attachments]


Kısa kod, uzantının parçasıdır "Ekler"- görüntülenmesine izin verir bir gönderi eki.

Özellikler:

  • id(yükümlü) gönderi kimliği
  • group(isteğe bağlı) ekler grubu
  • display_as(isteğe bağlı) ekler nasıl görüntülenir, olası değerler: tablo, simgeler
  • columns(isteğe bağlı) başlık, tür, dosya, açıklama
  • skin: tablo için dış görünüm, dış görünümler hakkında daha fazla bilgi edinin okuyun

Arka uçta özel TABLEON tablosunda ayarlanan ekler

Ayrıca okundutableon_get_post_attachments ($ post_id)

Bu kısa kod ayrıca tablo hücresinde düğme VEYA ekler olarak temsil edilir.