[tableon_single]


Speciell kortkod till visa en inläggsdata i två kolumner. Använd den för att visa svårt innehåll.

attribut:

  • id: post-ID
  • columns: ställa in tabellkolumner. Exempelvis: [tableon_single columns = 'id, thumbnail, title, __ price, gallery']. Alla möjliga kolumntangenter kan du få på plugin admin sida-> flik Inställningar -> knapp "Alla möjliga kolumnknappar"på inställningstabellens botten.
  • table_id: använd valfritt tabell-ID för att få kolumnerna inställda
  • skin: hud för bordet, läs mer om skinn här

Exempelvis: [tableon_single id=489]

All columns for [tableon_single] can be set in the tab "inställningar"

Även denna kortkod representeras i tabellcellen som knapp.