[tableon_favourites]


Shortcode är den del av tillägget "favoriter"- tillåter butikskunderna samla inlägg.

attribut:

 • post_type: vilka typer av inlägg som ska visas. Som standard: posta
 • per_page: inlägg per sida
 • per_page_position: sidposition
  • t - topp
  • b - botten
  • tb - tot och botten
  • ingen - visa inte den här rullgardinsmenyn
 • compact_view_width: webbläsarfönsterbredd (px) när tabellen Favoritposter ska aktiveras kompaktläge. Som standard 600.
 • share: ställa in länk på sidan som värde, där kortkod placerad och inloggad användare kommer att kunna kopiera / klistra in sina favoriter inlägg dela länk
 • skin: hud för bordet, läs mer om skinn här
 • cells_width: ställa in cellbredd enligt deras ordning, exempel: [tableon_favourites cells_width='1px,1px,200px,auto,100px']

Alla kolumner för [tableon_favourites] kan ställas in på fliken "inställningar"

Den här kortkoden representeras i tabellcellen som Hjärta.