BORD - WordPress-inläggstabellen kan filtreras

[tableon_compare_btn]

Den här kortkoden är den del av tillägget "Jämför"- visar inlägg på jämförelse i popup.

attribut:

  • post_type: vilka typer av inlägg som ska visas. Som standard: posta
  • ids: ställ in med hjälp av kommandoposter-ID: n som du vill visa dina kunder att jämföra
  • title: länktext
  • css_class: CSS-klass för länken för anpassning av vyn
  • help_title: länktexten i popup-rubriken från höger
  • help_link: länk i popup-rubrik
  • skin: hud för bordet, läs mer om skinn här

Demosida: https://demo.posts-table.com/tableon_compare/

Alla kolumner för [tableon_compare_btn] kan ställas in på fliken "inställningar"

 

WOOBE - WooCommerce Bulk Editor och Products Manager Professional