[tableon_attachments]


Shortcode är den del av tillägget "bilagor"- gör det möjligt att visa en postbilagor.

attribut:

  • id: (skyldig) post-ID
  • group: (valfritt) bilagor grupp
  • display_as: (valfritt) hur man visar bilagor, möjliga värden: tabell, ikoner
  • columns: (valfritt) titel, typ, fil, beskrivning
  • skin: hud för bordet, läs mer om skinn här

På baksidan post bilagor som anges i särskilda tabellen tabell

läs ocksåtableon_get_post_attachments ($ post_id)

Denna kortkod representeras också i tabellcellen som knapp ELLER som bilagor.