[таблеон_галлери]


Посебни кратки код који приказује "Слике галерије једног поста".

Атрибути:

  • id: ИД поста, такође се може аутоматски дефинисати ако је кратка шифра на једној страници поста

Пример: [tableon_gallery id=49]

Овај кратки код је представљен у ћелији табеле као слике.

Прочитајте како добити ИД слике за сваки пост: https://posts-table.com/hook/tableon_gallery/