[tableon_single]


Kod pendek khas ke paparkan satu data catatan dalam 2 lajur. Gunakan untuk menunjukkan kandungan yang sukar.

Atribut:

  • id: ID siaran
  • columns: tetapkan lajur jadual. Contoh: [tableon_single columns = 'id, lakaran kecil, tajuk, __ harga, galeri']. Semua kekunci lajur yang boleh anda dapatkan di halaman pentadbir pemalam-> tetapan tab -> butang "Semua kekunci lajur yang mungkin"di bahagian bawah jadual tetapan.
  • table_id: gunakan sebarang ID jadual, untuk menetapkan lajurnya
  • skin: kulit untuk meja, baca lebih lanjut mengenai kulit di sini

Contoh: [tableon_single id=489]

All columns for [tableon_single] can be set in the tab "Tetapan"

Kod pendek ini juga ditunjukkan dalam sel jadual sebagai butang.