[tableon_compare]


Shortcode ini adalah bahagian peluasan "Bandingkan"- menunjukkan catatan dalam jadual untuk perbandingan

Atribut:

  • post_type: jenis siaran yang hendak dipaparkan. Secara lalai: pos
  • ids: tetapkan menggunakan catatan koma yang ingin anda tunjukkan kepada pelanggan anda untuk dibandingkan
  • show_print_btn: tunjukkan butang cetak (1/0)
  • skin: kulit untuk meja, baca lebih lanjut mengenai kulit di sini

Halaman demo: https://demo.posts-table.com/tableon_compare/

Semua lajur untuk [tableon_compare] boleh diatur dalam tab "Tetapan"

Kod pendek ini ditunjukkan dalam sel jadual sebagai butang.