Membuat peluasan


TABLEON secara aktif menggunakan cangkuk yang membolehkan membuat sambungan tambahan seperti:

Cangkuk utama adalah:

  • tableon_extend_settings
  • tableon_extend_settings_default
  • tableon_include_assets - this hook includes the extension assets trough functions wp_enqueue_script dan wp_enqueue_style
  • setiap sambungan mesti mempunyai keunikan 'tindakan'untuk menambahkan lajurnya ke dalam sistem
  • jadual dihasilkan melalui fungsi 'tableon () -> draw_table_data ($ table_data, $ table_html_id)'
  • Untuk fungsi JavaScript menggunakan sistem acara
  • Acara JS 'tableon-do-after-draw'membolehkan untuk menambahkan fungsi aktif setelah jadual tulisan semula

Gunakan peluasan di atas sebagai contoh untuk membuat pelengkap anda sendiri. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan, tulis permintaan ke menyokong tolonglah.