[שולחן על_קבצים מצורפים]


Shortcode הוא החלק של התוסף "קבצים מצורפים"- מאפשר להציג קבצים מצורפים לפוסט.

תכונות:

  • id: (מחויב) מזהה פוסט
  • group: (אופציונלי) קבוצת קבצים מצורפים
  • display_as: (אופציונלי) כיצד להציג קבצים מצורפים, ערכים אפשריים: טבלה, סמלים
  • columns: (אופציונלי) כותרת, סוג, קובץ, תיאור
  • skin: עור לשולחן, קרא עוד על עורות כאן

על הקבצים המצורפים של הודעה אחורית מוגדרים בטבלה מיוחדת של TABLEON

גם לקרואtableon_get_post_attachments ($ post_id)

קוד קצר זה מיוצג גם בתא הטבלה ככפתור או כקבצים מצורפים.