יצירת סיומת


TABLEON משתמש באופן פעיל בקרסים מה שמאפשר ליצור הרחבות נוספות כגון:

הווים העיקריים הם:

  • tableon_extend_settings
  • tableon_extend_settings_default
  • tableon_include_assets - וו זה כולל פונקציות שוקת נכסי הרחבה wp_enqueue_script ו wp_enqueue_style
  • לכל סיומת צריך להיות ייחודי 'פעולה'כדי להוסיף את העמודות שלו למערכת
  • טבלאות נוצרות באמצעות פונקציה 'tableon () -> draw_table_data ($ table_data, $ table_html_id)'
  • עבור פונקציונליות JavaScript משתמש במערכת אירועים
  • אירוע JS 'tableon-do-after-draw'מאפשר להוסיף פונקציונליות פעילה לאחר ציור מחדש של טבלת ההודעות

השתמש בתוספים לעיל כדוגמאות ליצירת הרחבות משלך. אם יש לך שאלות כתוב בקשה ל תמיכה בבקשה.